Masuk alamat email anda di sini. Setiap artikel baru akan dihantar kepada anda secara automatik

Monday, 11 November 2013

MEMBONGKAR KESESATAN SYIAH SIRI 4

Aliran Syiah

Aliran Syiah berpecah kepada beberapa cabang. Namun, beberapa cabang yang utama pada masa kini mempunyai pengikut yang ramai. Aliran Syiah yang paling terkenal dan terbesar ialah:

1) Golongan Syiah Imam Dua Belas

Golongan ini dikenali sebagai Syiah Imam 12 (Ithna `Asyariyah) atau Imamiah atau Jaafariyyah yang merangkumi 90% penduduk Iran, 60% penduduk Iraq, segelintir di Afghanistan, Pakistan, Lubnan dan Syiria.

2) Golongan Syiah Zaidiyah

Golongan ini dikenali dengan nama Syiah Imam Lima yang berkembang sekitar 40% di Yaman.

3) Golongan Syiah Ismailiyah

Golongan ini dikenali dengan Syiah Imam tujuh yang mempunyai pengikut dianggarkan seramai 2 juta orang. Kumpulan ini sekarang berpusat di India dan bertaburan di sekitar Asia Tengah, Iran, Syiria dan Timur Afrika.

4) Golongan Syiah Batiniyah

Seperti kelompok Alawiyah dan Druze juga menganggap diri mereka sebagai Syiah meskipun tidak diiktiraf oleh Syiah yang lain. Kelompok Alawi dan Druze ini adalah golongan yang tidak bersolat, tidak mempunyai masjid di penempatan mereka dan tidak melaksanakan amalan Islam. Mereka dianggap murtad dan kafir dari agama Islam oleh ulama Sunni.

5) Golongan Tarekat-Tarekat Sufi Beraliran Syiah

Tarekat Alevi, Bektashi, Hamadani dan Fatimiyyah. 20% dari penduduk Turki mengikut Tarekat Alevi sementara Lubnan dan Syiria pula mempunyai  bilangan besar golongan Druze dan Alawi.

Syiah Imamiah Ithna `Asyariyyah ialah Syiah yang mempercayai 12 orang Imam yg dilantik oleh Allah secara berterutun adalah seperti berikut:

1- Ali bin Abi Tolib (wafat 40H)
2- Hasan bin Ali (wafat 50H)
3- Husain bin Ali (wafat 61H)
4- Ali Zainal Abidin bin Husain (wafat 94)
5- Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin (wafat 117)
6- Jaafar as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir (wafat 148H)
7- Musa al-Kazim bin Jaafar as-Sadiq (wafat 183H)
8- Ali ar-Ridha bin Musa al-Kazim (wafat 202H)
9- Muhammad al-Jawaad bin Ali ar-Ridha (wafat 220H)
10- Ali bin Muhammad al-Jawaad (wafat 254H)
11- Hasan bin Ali al-Askari (wafat 260H)
12- Muhammad bin Hasan al-Askari al-Mahdi (ghaib 260H)

Aliran Syiah mempercayai bahawa Nabi saw telah mewasiatkan keturunannya menjadi pemimpin umat Islam dan hendaklah bersatu dibawah seorang imam.

Ijtihad kebanyakan ulama sunni terhadap Syiah yg menyeleweng ialah golongan syiah daripada Imamiyah/Jaafariyyah dan Zaidiyyah yg diringkaskan sebagai GHULAT kerana mendewakan Ali sebagai Tuhan dan para imam mereka sebagai maksum.

Imam Ghazali dalam bukunya Mustazhir menentang keras fahaman Syiah kerana ia mengandungi pengajaran Batiniyah.

Manakala Imam Jaafar al-Sadiq iaitu generasi keenam keturunan Ali bin Abi Tolib sendiri menyatakan Syiah tidak boleh dikahwini kerana AKIDAH MEREKA BERTENTANGAN DGN AL-QURAN DAN HADIS. Namun, golongan Syiah Imamiyyah tetap menganggap imam jaafar al-Sadiq sebagai imam keenam bagi umat Islam, walaupun beliau tidak mengakuinya dan menerima baiah mereka.

Shahril Azman Abd Halim Al-Hafiz
http://penerangandandakwah.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...