Masuk alamat email anda di sini. Setiap artikel baru akan dihantar kepada anda secara automatik

Saturday, 9 November 2013

MEMBONGKAR KESESATAN SYIAH SIRI 1

Muqaddimah:

Syiah ialah salah satu mazhab terbesar dalam Islam selepas Sunni. Syiah beramal dengan Islam berbeza dengan apa yang diajarkan oleh Nabi saw dan ahlul baitnya. Malahan syiah turut menolak kepimpinan dari tiga orang khalifah yang pertama, bahkan sebahagian mereka menghina para khulafa` ar-rasyidin yang merupakan sahabat Rasulullah saw.

Muzakarah khas jawatankuasa fatwa majlis kebangsaan yang bersidang pada 5 May 1996 telah memutuskan bahawa:

1) Memansuhkan / membatalkan fatwa terdahulu yang diputuskan pada 25 September 1984 mengenai aliran syiah. Pada waktu itu jawatankuasa fatwa memutuskan bahawa hanya mazhab syiah dari golongan Zaidiyah dan Jaafariah sahaja yang diterima untuk diamalkan di Malaysia. (TELAH DIMANSUHKAN)

2) Menetapkan bahawa hanya ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah sahaja boleh diamalkan di Malaysia.

3) Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah bercanggah dengan hukum syarak dan undang-undang Islam dan demikian penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah dilarang.

4) Menetapkan bahawa penerbitan, penyiaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain berhubung dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah diharamkan.

Shahril Azman Abd Halim Al-Hafiz
Ketua Penerangan & Dakwah PAS Kws.  Kuala Krau.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...